Software blueSmart

Software blueSmart

Oferim tres paquets de software modulars per a la gestió dels nostres sistemes de tancament. Un ús amigable, menús in-tuïtius i nombroses possibilitats per a solucions personalitza-des caracteritzen el programari de Winkhaus. La gamma de versions s'inicia amb els nostres paquets bàsics blueControl Start fins a la potent versió completa blueControl Professional.

Software modular

A causa de la seva àmplia versatilitat aquest programari mo-dular permet ser adaptat de forma ràpida a les seves necessi-tats individuals. L'avantatge és que no serà necessari instal·lar tot el paquet complet, sinó únicament els mòduls necessaris. D'aquesta forma el programari és tan complet com es reque-reixi però tan simple com sigui possible.

Alta adaptació integradora

L'arquitectura oberta del sistema permet l’integració en es-tructures IT existents. Diferents interfícies garanteixen a més intercomunicació de dades, per exemple sistemes de control de presència, gestió d'edificis, etc. No hi ha res que dificulti l'optimització del seu sistema de gestió de control d'accesos. D'aquesta forma la reducció de costos i la seguretat de les seves inversions estan preprogramades.Offline bàsic Offline Professional Online Virtual Online Professional

BCS BC Pro
BCS - V BC Pro Virtual
Usuaris / claus
300*
     1000*
300*
1000*
Components 
100*
195.000
100*
195.000
Perfils horaris
 16*
          64
 16*
   64
Número màxim de validadors
-
-
6    1.800

* Ampliable amb el paquet d'upgradeNo hi ha productes per mostrar en aquesta categoria.