La problemàtica de les claus

La problemàtica de les claus

Problemes en la gestió de claus dels edificis municipals

1. Claus de diferents tipus en cada porta i edifici, sense mestrejar i fàcilment copiables.

2. Ús de les instal·lacions per nombrosos col·lectius aliens a l’Ajuntament.

3. Dificultats per fer canvis en les autoritzacions amb els sistemes tradicionals de clau mecànica.

4. Alt cost econòmic en cas de pèrdua de claus (sobretot si es tracte d'una clau mestra).

5. Gestió manual, poca eficiència i gran despesa de temps.


Després d'un temps d'operació...

Qui no té clau d'algun edifici?

No hi ha productes per mostrar en aquesta categoria.