Funcionament

Funcionament

Claus intel·ligents sense bateries (especial per Ajuntaments)


L'únic sistema al món dels panys digitals que genera la seva pròpia energia mitjançant la inserció de la clau. Això significa que ni les claus ni els panys porten cap mena de bateria.

El nostre sistema de claus intel·ligents sense bateries és econòmic tant en la seva instal·lació com en el seu manteniment. No es necessari canviar les bateries i tant les claus com els panys sempre estan operatius. Durant el seu cicle de vida, el sistema sense bateries estalvia i protegeix el medi ambient.

És el sistema ideal per Ajuntaments, escoles, museus i altres edificis públics proporcionant a la vegada una solució digital amb un sistema de gestió d'accessos controlat remotament i tot en un sol sistema. A més, el nostre sistema es fàcilment ampliable per a cobrir diferents tipus d'accessos sense necessitat de modificacions complicades en edificis ja existents.


És l'únic tancament al món que genera la seva pròpia energia durant la inserció de la clau. Els cilindres i les claus son programables i no requereixen bateries ni cablejat. En les instal·lacions de les escoles i edificis públics, aportem les avantatges d'un sistema de tancament digitals en totes les portes sense la necessitat de cablejats costosos o manteniment de piles.

Les claus intel·ligents es poden ampliar fàcilment a un sistema de control remot permetent així que els cilindres electrònics i les portes principals es gestionin remotament.


BAIXOS COSTOS DE MANTENIMENT

Els costos de manteniment son molt baixos, donat que s'elimina la necessitat de tornar a canviar els cilindres, les claus o les bateries. Això suposa un estalvi enorme en instal·lacions amb moltes portes i molts usuaris. Les nostres claus es poden utilitzar una i altre vegada, d'aquesta manera es maximitza la eficàcia de la clau i es redueixen els residus.

A més, els nostres cilindres son molt fàcils d'instal·lar i posar en marxa donat que son compatibles amb els panys de perfil Europeu i no es necessari modificar les portes.

PÈRDUA DE CLAUS? NO FA FALTA CANVIAR EL PANY NI LES CLAUS EN ÚS

Els permisos de la clau perduda es poden eliminar del sistema ràpid i fàcilment sense cost i sense la necessitat de canviar ni reprogramar els cilindres. Tampoc es necessari canviar la resta de les claus, garantint així la seguretat de l'edifici any rera any.

COM ES GESTIONEN LES CLAUS?

Mitjançant un software molt fàcil d'utilitzar que manté el registre de les claus permanentment al dia. Tota la gestió de varis edificis amb centenars de claus es poden fer de manera centralitzada. Els permisos d'accés es programen a les claus electrònicament de manera que la distribució de les mateixes es ràpida i simple.

TOTA LA GESTIÓ EN UN MATEIX SISTEMA

La versatilitat del sistema permet començar des d'un sol cilindre i clau de manera offline i ampliar a tants cilindres i claus com necessitis, sense haver de comprar ampliacions de programa perquè tot es gestiona de d'una aplicació web. Per tant, no hi hauran costos de manteniment.

Aquest es un sistema sense bateries econòmic tant en la seva instal·lació com en el seu manteniment. No es necessari canviar bateries i tant les claus com els cilindres sempre estan operatius. Durant el seu cicle de vida el sistema sense bateries estalvia i protegeix el medi ambient.

L'ÚNIC SISTEMA DEL MÓN SENSE BATERIES

És l'únic sistema del món en tancament digital que genera la seva pròpia energia mitjançant la inserció de la clau. Això significa que ni les claus ni els cilindres porten cap tipus de bateria.

No hi ha productes per mostrar en aquesta categoria.