Com generem l'energia?

Com generem l'energia?

Com generem l'energia?


És l'únic cilindre en el món auto alimentat que genera la seva pròpia energia mitjançant la inserció de la clau. Això significa que els cilindres i les claus programables funcionen sense bateries. Els cilindres són directament compatibles amb tots els conjunts moderns de panys i s'instal·len fàcilment sense cablejat.

Reemplacem sistemes de tancament mecànics i operats per bateria. Eliminant problemes amb les claus perdudes o duplicat de claus, simplifica la gestió de sistema de tancament i ofereix
un baix cost de manteniment durant el seu cicle de vida. L'estàndard d'alta seguretat digital està assegurat durant tota la seva vida útil.

El sistema ofereix importants beneficis en tot tipus d'edificis, com poden ser edificis municipals, escoles, centres cívics i culturals.

En inserir la clau es genera l'electricitat suficient per validar els drets d'accés.No hi ha productes per mostrar en aquesta categoria.