Salvament aquàtic

Salvament aquàtic

La perllongada exposició a les inclemències poden causar deterioració de l'equip de salvament. Guardian està fabricat en Durapol®, un material resistent a la corrosió, i que ajuda a protegir l'equip de salvament aquàtic de tempestes.La perllongada exposició a les inclemències poden causar deterioració de l'equip de salvam..
El contenidor d'emmagatzematge Slimline™ és ideal per a l'emmagatzematge d'equips de resca..
L'original boia de salvament B-Line només està disponible a través de Glasdon. El disseny ..
Flotador SalvavidesEl Cèrcol Salvavides de Glasdon és d'ús molt adequat en ports, passejos..
Mostrant 1 a 4 de 4 (1 Pàgines)